Edirisa Smiles
replica handbags
Vrste sponzorstva
 


Èe želite pomagati Edirisi pri spodbujanju izobraževanja in drugih dejavnostih, imate na voljo tri razliène vrste sponzorstva:

predšolska vzgoja
osnovnošolsko izobraževanje
tehnièno izobraževanje


Predšolska vzgoja

5 evrov na mesec lahko dramatièno izboljša vsakodnevno življenje otrok v Edirisinih vrtcihv Bufuki in Kyabahingi, ustanovljenih leta 2005 in 2009, ki nudita otrokom v najbolj dovzetnih letih varen prostor za igro in spodbudno okolje za razvoj. Ker želimo, da bi bil Edirisin vrtec še naprej brezplaèen, je vsaka pomoè dobrodošla. Èemu bomo namenili vašo dotacijo:
• za uène pripomoèke in igraèe, razliène aktivnosti v vrtcu
• za en topel obrok na dan
• za plaèe zaposlenih in za njihovo usposabljanje


Osnovnošolsko izobraževanjeOsnovnošolska izobrazba je projekt z najdaljšo tradicijo v okviru Edirisinih Nasmehov. Že od leta 2004 podpiramo otroke z državnih osnovnih šol, uèimo jih plavati, zanje pripravljamo ustvarjalne delavnice in ostale izvenšolske dejavnosti. Kako bomo porabili vaših 5 evrov na mesec:
• za delavnice, športne igre, šolske izlete, razna tekmovanja in podobno
• šolske pripomoèke in splošne potrebšèine
• za plaèe zaposlenih v Nasmehih in za njihovo usposabljanje


Tehnièno izobraževanje

V Ugandi ni dovolj inženirjev, mizarjev, mehanikov, vodovodarjev, kuharjev itd. Na žalost mlade bolj zanima akademsko izobraževanje, kar vodi v nezaposlenost in neizkorišèene potenciale. Predvsem pa je zanimivo, da tehnièno izobraževanje zanemarjajo tudi skladi in nevladne organizacije!
No, kadar naletimo na posebej nadarjene otroke, obstaja tudi možnost, da jih pošljemo na splošno srednjo šolo.

Vaš prispevek bo odvisen od šole (veèinoma 200 do 300 evrov na leto), mladim pa bo plaèal šolnino in druge s šolanjem povezane stroške. Edirisa bo za svoje administrativne stroške vzela le 50,000 ugandskih šilingov na leto, kar je priližno 20 evrov.


foto: Alice Bartz in Edirisini arhivi
 

Congrats! louis vuitton bags

,
^^^Oh, what a shame. That's just not right. Anyways, I love the Artsy Empreinte so I'd go for store credit. lv bags
,

Congrats and HB!! louis vuitton handbags

,Beautiful, Congrats! ,

GORGEOUS!!!i can't believe how amazing the embossed leather looks - definitely unique especially considering how many fake monogram LV bags are on the street these days ... congrats! louis vuitton outlet

,

Those rings are stunning..:)

,That's so cute louis vuitton outlet,

LV Montorgueil-GM-mono or the Trouville-mono? I can't decide! which do one do have and why? Modeling pics would be great to help me decide if you have any. Thanks!!! louis vuitton wallet

,

heree! lv bags

,I love the print but I was afraid of getting it dirty since I just toss my wallet in my bag and patent leather is pretty vulnerable to permanent stains. I ended up getting the leopard insolite and I love it! I'd say go for it if you love it! lv bags.